Home » Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i by Musthafa Dib Al-Bugha
Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i Musthafa Dib Al-Bugha

Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i

Musthafa Dib Al-Bugha

Published November 2012
ISBN :
Paperback
756 pages
Enter the sum

 About the Book 

Matn Abu Syuja adalah salah satu kitab terbaik fiqih Mazhab Syafii, ditinjau dari cara pengkajian maupun isi kandungannya. Semua bab fiqih, ketentuan hukum, masalah ibadah, muamalah, dan lain-lain tercakup dalam buku ini. Bahasa yang lugas danMoreMatn Abu Syuja adalah salah satu kitab terbaik fiqih Mazhab Syafii, ditinjau dari cara pengkajian maupun isi kandungannya. Semua bab fiqih, ketentuan hukum, masalah ibadah, muamalah, dan lain-lain tercakup dalam buku ini. Bahasa yang lugas dan klasifikasi bahasan yang tematis menjadikan buku ini mudah dipelajari dan dipahami.Untuk memenuhi kecenderungan pencari ilmu yang menuntut dalil-dalil, Dr. Musthafa Dib Al-Bugha melengkapinya dengan dalil-dalil Al-Quran dan Hadis, serta pendapat para sahabat.Sejak dulu hingga sekarang, buku ini menjadi bahan kajian para pencari ilmu dan menjadi sangat istimewa untuk dijadikan rujukan penting dalam mempelajari fiqih Mazhab Syafii.